Vår metode

Når dere velger å benytte Infund i prosessen med finansiering av innovasjonsprosjekter, innebærer dette et ansvar vi som organisasjon ønsker å løse effektivt, trygt og med godt resultat.

For å kunne tilby stabil og forutsigbar bistand har vi utviklet vår egen unike metode basert på ISO 9001:

Effektiv og trygg realisering av prosjektet
Kompetente rådgivere
Systematisk arbeidsmetodikk
Holdninger og verdier
Godt samspill med kunden

Arbeidsformen vår får frem kvalitetene i ditt prosjekt

Rådgivere med rett kompetanse på bransje og teknologi

Inspirerende samspill med dere som kunde

Team, struktur og kultur som gir gode søknadsprosesser

Vår metode skal motivere for langsiktige samarbeid, og vi kan over tid tilby markedets beste betingelser for våre tjenester.

Vårt honorar skal alltid stå i et rimelig forhold til jobben som gjøres og sannsynligheten for suksess.