Modig nyskaping
fortjener drahjelp

Infund har lang erfaring og gode resultater fra søknadsprosesser.

Finansieringskilder som Innovasjon Norge, Skattefunn og Enova ønsker søknader med:

1 .

Godt beskrevet løsning på et konkret problem

2 .

Troverdig kommersielt potensial

3 .

Overbevisende gjennomføringsevne

4 .

Bidrag til det grønne skiftet

Infund får fram
kvaliteten i ditt prosjekt

Rådgivere

med omfattende erfaring

Rune Hatletvedt

Rådgiver/Prosjektleder

Over 25 års erfaring med utvikling av bedrifter.

Kåre Knutsen

Rådgiver/Prosjektleder

Over 25 års erfaring innen europeisk forretningsutvikling.

Rune Hatletvedt

Rådgiver/Prosjektleder

Over 25 års erfaring med utvikling av bedrifter.

Kåre Knutsen

Rådgiver/Prosjektleder

Over 25 års erfaring innen europeisk forretningsutvikling.

Ressurspersoner
som er med på laget

Geir Inge Lunde

Styreleder

Geir Inge Lunde har mer enn 30 år hos PwC, både som leder for PwC Region Vest og som CFO i PwC Norge.

Didrik T. Martens

Styremedlem

Didrik har omfattende erfaring fra ledende roller både på Vestlandet og internasjonalt.

Geir Inge Lunde

Styreleder

Geir Inge Lunde har mer enn 30 år hos PwC, både som leder for PwC Region Vest og som CFO i PwC Norge.

Didrik har omfattende erfaring fra ledende roller både på Vestlandet og internasjonalt.

Vi søker nå
rådgivere/
prosjektledere