Finansieringskilder

Vi kjenner relevante kilder,
programmer og ordninger

Infunds rådgivere har en grundig forståelse av helheten i virkemiddelapparatet, og vi bistår med å identifisere tilskuddsmulighetene som passer best for hvert individuelle prosjekt.

Vår kompetanse omfatter både norske og EU-baserte ordninger.

Som vår kunde skal du oppleve at vi er
proaktive og ser muligheter

Finansieringskilder

Finansieringskilder som Innovasjon Norge, Skattefunn og Enova ønsker søknader med:

1 .

Godt beskrevet løsning på et konkret problem

2 .

Troverdig kommersielt potensial

3 .

Overbevisende gjennomføringsevne

4 .

Relevante bidrag til det grønne skiftet