Finansieringskilder

Vi kjenner relevante kilder,
programmer og ordninger

Som kunde skal du oppleve at vi er
proaktive og ser muligheter

Finansieringskilder

Finansieringskilder som Innovasjon Norge, Skattefunn og Enova ønsker søknader med:

1 .

Godt beskrevet løsning på et konkret problem

2 .

Troverdig kommersielt potensial

3 .

Overbevisende gjennomføringsevne

4 .

Bidrag til det grønne skiftet