Vår ambisjon strekker seg lengre
enn selve tilskuddet

-vi vil gjøre ditt prosjekt godt…

Vår søsterbedrift Oppsteg tilbyr gjennomføringskraft

1 .

Sikre strategisk forankring i virksomheten

2 .

Organisering og “onboarding” av prosjektdeltakere

3 .

Grundig prosess medfremdriftsplaner og budsjetter

4 .

Kontraktstrategi med reduserer risiko og muliggjør løpende monitirering og rapportering

5 .

Systematiske rapporteringsprosedyrer